TFO BozenTFO Bozen Untis 2021
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2020/21 v2.0 - gültig ab Montag, 14.09.202011.9.2020 13:12

0.01   TZP Elektronik
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
.AUTO
PEJO
3AUTa 6)
TPE
THRO
5ETa
2
AUTO
HEFE
5AUTa
3
.TPE
CHAN
3AUTa 1)
FB
HEFE
5AUTa
4
TPE
CHAN
4AUTa
AUTO
PEJO
4AUTa
5
.TPE
THRO
3ETa 3)
TPE
CHAN
4AUTa
6
FB
PEJO
4AUTa
7
AUTO
PEJO
3AUTa
8
TPE
HEFE
4AUTb
.TPE
ABKL
5ETa 4)
.TPE
HEFE
5AUTa 5)
.TPE
CHAN
4AUTa 7)
9
TPE
THRO
3ETa
10
.TPE
HEFE
4AUTb 2)
AUTO
PEJO
4AUTa
11
Untis 2021         Verzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it