TFO BozenTFO Bozen Untis 2021
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2020/21 v2.0 - gültig ab Montag, 14.09.202011.9.2020 13:12

60AUT   Elektrotechniklabor
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
.AUTO
ORAN
3AUTa 5)
.AUTO
PEJO
4AUTb 6)
2
AUTO
PEJO
4AUTb
3
FB
PEJO
4AUTb
4
.AUTO
PEJO
4AUTa 1)
5
.TPE
THRO
3ETa 2)
.AUTO
ZUSA
5ETa 7)
6
7
8
.TPE
ABKL
5ETa 3)
9
10
11
.FB
ABKL
4ETa 4)
Untis 2021         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it