TFO BozenTFO Bozen Untis 2019
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2019/20 v2.2 - gültig ab Montag, 04.11.201931.10.2019 15:09

3.36   Elektronik-Labor
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
TELE.
KOPE
4Ib 7)
2
E.
PAMA
3AUTb 3)
TELE.
ZAMA
3Ia 6)
AUTO
ZUSA
5ETa
3
AUTO.
BEEU
5ETa 8)
E
ZUSA
5AUTa
4
AUTO
ZUSA
4ETa
5
TELE.
ZUSA
3Ib 4)
E
PAMA
3AUTb
E
ZUSA
5AUTa
E.
ZUSA
5AUTa 10)
6
7
E.
CATT
3ETa 1)
8
E.
CATT
3AUTa 2)
AUTO.
HEFE
5AUTa 5)
E.
CATT
4AUTa 9)
9
10
Untis 2019         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it