TFO BozenTFO Bozen Untis 2019
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2019/20 v2.2 - gültig ab Montag, 04.11.201931.10.2019 15:09

60AUT   Elektrotechniklabor
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
FB
PEJO
4AUTa
AUTO
PEJO
4AUTa
AUTO.
CACL
3AUTb 5)
AUTO
PEJO
4AUTa
2
AUTO.
ORAN
3AUTa 1)
FB
ABKL
4ETa
AUTO
PEJO
3ETa
3
AUTO.
ORAN
3ETa 2)
AUTO.
BEEU
5ETa 6)
4
5
AUTO
PEJO
3AUTa
6
7
8
AUTO.
PEJO
4AUTa 3)
TPE.
ABKL
5ETa 4)
9
10
Untis 2019         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it