TFO BozenTFO Bozen Untis 2019
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2019/20 v2.2 - gültig ab Montag, 04.11.201931.10.2019 15:09

79EMA   Elektrische Maschine
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
2
3
4
5
E.
ORAN
5AUTa 5)
6
7
E.
CATT
3ETa 1)
EL.
PAMA
5LOGa 3)
E.
ORAN
5ETa 4)
8
E.
CATT
3AUTa 2)
9
10
Untis 2019         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it