TFO BozenTFO Bozen Untis 2021
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2020/21 v2.0 - gültig ab Montag, 14.09.202011.9.2020 13:12

3.01   Telekommunikation
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
.AUTO
ZUSA
3ETa 1)
2
3
AUTO
ZUSA
5ETa
.EL
CHAN
3LOGa 5)
.TELE
ZAMA
3Ia 9)
4
AUTO
ZUSA
4ETa
5
.TELE
ZAMA
3Ib 6)
.AUTO
ZUSA
5ETa 10)
6
FB
ZUSA
5ETa
7
8
.EL
CHAN
4LOGa 2)
.E
PAMA
3ETa 4)
.E
ORAN
5ETa 8)
9
10
.AT
VIMA
1C 3)
.AT
VIMA
2E 7)
11
Untis 2021         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it