TFO BozenTFO Bozen Untis 2021
Bozen, Sorrentostr. 20Stundenplan 2020/21 v2.0 - gültig ab Montag, 14.09.202011.9.2020 13:12

3.36   Elektronik-Labor
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
1
.AUTO
ZUSA
3ETa 1)
.TELE
MATO
4Ib 5)
.TELE
KOPE
4Ia 7)
.AUTO
PEJO
4AUTb 9)
2
3
.AUTO
ZUSA
3ETa 2)
E
PAMA
4AUTb
4
.E
PAMA
4AUTb 6)
.E
PAMA
3AUTa 8)
5
FB
PAMA
3ETa
.E
CATT
5AUTa 3)
.EL
ORAN
5LOGa 10)
6
E
PAMA
3ETa
7
8
E
CATT
4AUTa
FB
PAMA
3AUTa
AUTO
PEJO
4AUTb
9
.E
CATT
4AUTa 4)
E
PAMA
3AUTa
.AUTO
HEFE
5AUTa 11)
10
11
Untis 2021         Voriger StundenplanVerzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
www.tfobz.it